Nyheter
Regionalt intag till fördjupningslinjer i Karlskoga och Örebro.

Regionalt intag till fördjupningslinjer i Karlskoga och Örebro.

Inom regional kulturskolesamverkan samverkar kommunerna för att öka möjligheter för barn och unga att utöva kultur. En viktig utmaning, även nationellt, är att försöka skapa mer jämlika förutsättningar oavsett var man bor. Nu öppnas en möjlighet att söka fördjupningslinjer, som i dagsläget erbjuds i Örebro och Karlskoga kulturskolor, även för elever bosatta i andra kommuner i länet. Detta möjliggörs initialt genom ett stöd från Statens kulturråd, och eleven betalar samma terminsavgift som elever bosatta i de båda kommunerna.

De aktuella inriktningarna för hösten 2021 är musikal, dans och teater. Fler konstformer kan eventuellt tillkomma till hösten 2022.

För mer information, besök respektive kulturskolas hemsidor. Ansökningstiden sker under maj månad.