Nyheter
Det ljusnar i horisonten!

Det ljusnar i horisonten!

Under ett års tid har vi alla fått ställa om, hålla ut och hålla i på grund av Coronapandemin. Läget är fortsatt ansträngt och vi behöver fortsätta med detta ytterligare en tid. Men kulturskolorna förbereder sig samtidigt för en tid där vi återigen får samlas och sjunga, spela, dansa och skapa tillsammans! Vad vi saknar det!!

När det gäller regionala samverkansprojekt är det ju naturligt att dessa kanske ligger i sista fasen ur ett smittskyddsperspektiv. Att samla barn och unga från olika kommuner är inte lämpligt innan smittspridningen är ordentligt i schack.

Vi hoppas ändå att vi under senare delen av hösten ska kunna genomföra en del av allt vi planerat, men tvingats skjuta upp.

Bl.a. planeras ett sångläger, Sing-Me-Out, under höstlovet. Under lovet hoppas vi även kunna ha en första träff med nystartade ”Örebro Läns ungdomssymfoniker” där ungdomar i länet kommer att ha möjlighet att musicera på en riktigt hög musikalisk och konstnärlig nivå. Vi hoppas även att våra lärare i blås-, respektive stråk- och slagverksinstrument under v.47 ska kunna genomföra turnéer till ett antal kommuner och göra konserter för elever i grundskolan. I november planeras ett stort lajv-läger med länets teaterelever och lärare och länets bild och formelever ska förhoppningsvis också få möjlighet att träffas och skapa tillsammans.

I början av april beslutades om vilka samverkansprojekt vi vill genomföra under våren 2022. Det planeras en omfattande Brasshelg, som en del i en nationell satsning för blåsmusiken, där vi behöver kraftsamla för att rekrytera och inspirera barn och unga att lära sig spela ett blåsinstrument. Bild- och formnätverket ansökte om att göra en workshop i ”Stop-motion-animering” och dansnätverket vill även 2022 genomföra en regional koreografitävling för länets danselever. (Årets tävling pågår för fullt, men i år digitalt). Vi ber att få återkomma med rapporter från detta och närmare information om allt spännande som kommer framöver! Håll i, håll ut. Det ljusnar i horisonten!