Genomförda samverkansprojekt
Koreografitävling för dig mellan 10-25 år.

Koreografitävling för dig mellan 10-25 år.

Vill du prova på att koreografera dans och få feedback från erfarna danspedagoger? För anmälan eller frågor, kontakta kulturskolan@karlskoga.se