Om oss

Om oss

Samverkan

Kulturskolesamverkan i Örebro län är en regional samverkan mellan kommunala musik- och kulturskolor i Örebro län. I dagsläget samverkar Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Nora, Degerfors, Lekeberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner där Karlskoga kommun fungerar som administrativ huvudman genom avtal med deltagande kommuner.

Syftet med samverkan är ökade möjligheter för barn och unga i hela länet att utöva kultur.

Övergripande mål

Samverkan mellan barn och unga

Vi vill ge barn och unga, i hela länet, ökad möjlighet till en varierad, breddad och fördjupad kulturutövning. Visionen är att alla barn och unga i Örebro län, oavsett förutsättningar, har möjlighet att utöva kultur i verksamhet präglad av hög kvalitet och tillgänglighet, inom valfri konstform och relevant kunskapsnivå.  

Samverkan mellan pedagoger och chefer

Vi vill ge personal och chefer, i hela länet, möjlighet till kollegialt utbyte, att sprida kunskaper och erfarenheter samt fortbildning. Kunskap och kompetens som finns lokalt ska komma hela länet till del. 

Samverkan med externa kulturaktörer 

Vi vill genom ökad samverkan med andra kulturaktörer i länet ge möjlighet till alla länets barn och unga, oavsett förutsättningar, att både uppleva och utöva kultur av hög kvalitet, tillgänglighet, fördjupning, bredd och variation.

Finansiering

Läsåret 2022 – 2023 finansieras samverkan gemensamt av länets kommuner med stöd av utvecklingsbidrag från Statens kulturråd.

Kulturskolesamverkan har genom ett projekt initierat av Kulturskolerådet, med stöd från Allmänna arvsfonden, fått medel att under 2019-2022 fortsätta utveckla den regionala samverkan.  

Projektet syftar att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län (Norrbotten, Västmanland, Örebro).  
Deltagande kulturskolor skall förnya och utveckla verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementeras i ordinarie verksamhet och budget. Projektet omfattar teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling 

Läs mer om projektet ”Kulturskola i hela landet”

Länkar

www.arvsfonden.se/

https://www.kulturskoleradet.se/sv

www.regionalkulturskola.com/Regional Kulturskola i Västmanland

www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst–och-kulturverksamhet/kulturskolor/

www.kulturradet.se/

www.kulturradet.se/kulturskolecentrum

www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst–och-kulturverksamhet/kulturskolor/

www.regionalkulturskola.com/

www.regionorebrolan.se/