Samverkansprojekt
Länsturné – Slagverk

Länsturné – Slagverk

Länets slagverkspedagoger åker på turné i tre kommuner v.47 2020 och ger konserter för skolungdomar för att ge inspiration och fördjupad kunskap om instrumentfamiljen slagverk. Pedagogerna samverkar för att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.

Turnén arrangeras av Ämnesnätverk Slagverk inom kulturskolesamverkan.

Uppskjutet till v.16 2021 p.g.a. Corona-pandemin.