Genomförda samverkansprojekt
Länsblåset

Länsblåset

Länsblåset är ett samarbete mellan länets blåselever och lärare. Tillsammans bildar de orkestrarna MINI för de lite yngre eleverna och MAXI för de som går i åk 7 och uppåt. Samverkan vill ge möjligheter för ALLA barn och ungdomar att uppleva glädjen av att spela orkester oavsett om man bor i en kommun där underlaget för orkesterverksamhet är litet. ”Vi vill öka samhörighetskänslan bland länets blåselever och förmedla spelglädje och visa ungdomarna in i blåsorkestervärlden.” Länsblåset består av ett läger på sommaren och en speldag en helg under våren.

Länsblåset arrangeras av Ämnesnätverk Blås inom Kulturskolesamverkan.

Inställt eller uppskjutet p.g.a. Corona-pandemin.