Genomförda samverkansprojekt
Det förtrollade huset – Länsturné Stråk

Det förtrollade huset – Länsturné Stråk

Stråkinstrumentlärarna från länets musik- och kulturskolor bildar tillsammans ”Örebro läns stråklärarorkester” och ger sig ut på turné till tre kommuner v.47 2021.

Föreställningen vänder sig till barn i årkurs 2 och 3. Barnen får följa med i en saga som för oss till olika platser i tid och rum. Vi presenterar ett program innehållande olika musikstilar från olika epoker i musikhistorien och från olika delar av världen. 

Vi möter känslor som glädje, sorg, rädsla och nyfikenhet genom musiken och berättelsen. Vi berättar även om hur en orkester fungerar, om tonsättare, om instrumenten och vad dirigenten gör. 

Alla får vara medskapare i musiken genom sin röst och sin kropp. Genom fantasin skapar vi egna inre bilder. Fantasin sätter inga gränser! 

Turnén arrangeras av Ämnesnätverk Stråk inom Kulturskolesamverkan i Örebro län.