Samverkansprojekt
Länsturné – Stråk

Länsturné – Stråk

Länets stråkpedagoger åker på turné i tre kommuner i länet under v.47 2020 och ger konserter för skolungdomar för att ge inspiration och fördjupad kunskap om instrumenten i stråkfamiljen. Pedagogerna samverkar för att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.

Turnén arrangeras av Ämnesnätverk Stråk inom kulturskolesamverkan.

Uppskjutet till v.16 2021 p.g.a. Corona-pandemin.