Genomförda samverkansprojekt
Sing Me Out

Sing Me Out

Sing Me Out” är ett körläger för länets sångelever och lärare. Syftet med lägret är att erbjuda ungdomar möjlighet att få uppleva känslan av att sjunga tillsammans i en stor kör. Varje år gästas lägret av en gästande inspiratör. Britta Bergström och Anna Stadling är två fantastiska inspiratörer med stor erfarenhet som tillsammans med länets sångpedagoger fått Sjöängen i Askersund i gungning. Lägret genomförs en fredag till lördag under tidig vårvinter.

Sing Me Out arrangeras av Ämnesnätverk Sång inom Kulturskolesamverkan.