Genomförda samverkansprojekt
Bild och form – en studieresa

Bild och form – en studieresa

Länets Bild- och formelever och lärare åker till Liljevalchs vårsalonger en lördag i mars för att få inspiration och nya upplevelser. Resan vänder sig i första hand till de något äldre ungdomarna i länet.

Studieresan arrangeras av Ämnesnätverk Bild och form inom Kulturskolesamverkan.

Inställt eller uppskjutet p.g.a. Corona-pandemin.