Nyheter
ÖLUS – Örebro läns ungdomssymfoniker 2023

ÖLUS – Örebro läns ungdomssymfoniker 2023

Örebro läns ungdomssymfoniker är en orkester för dig som kommit lite längre i ditt musicerande och önskar större musikaliska och konstnärliga utmaningar. Kontakta din lärare för att se om orkestern skulle kunna vara något för dig.

Grunden i orkestern består av Örebro kulturskolas symfoniorkester, och några gånger per år inbjuds elever från alla länets kulturskolor att delta. Årets första produktion gick av stapeln i januari och februari, med konsert i Karlskoga lördagen 11/2.

Årets andra produktion sker i april-maj, med konsert på Örebro konserthus den 7/5 kl. 17:00.

För dig som inte bor i Örebro förväntas du själv kunna ta dig till repetitionerna på kulturkvarteret i Örebro och till konserten i Karlskoga. Det finns möjlighet att ansöka om ett resebidrag om kostnaderna blir för höga. Kontakta peter.tikkanen@karlskoga.se

Anmälan och info om repdagar och tider finns via denna länk: https://forms.office.com/e/V9Kv6e1gws
Sista anmälningsdag är 31/3. Kontakta oss för att se om sen anmälan är möjlig.
För frågor om orkestern kan ni höra av er till Susanna Heinebäck susanna.heineback@orebro.se 

ÖLUS bedrivs av Kulturskolesamverkan i Örebro län, med stöd av Statens kulturråd