Samverkansprojekt
Länsstorbandet

Länsstorbandet

Länsstorbandet är en samverkan mellan kulturskolorna i Örebro län och Kävesta folkhögskola. Storbandet repeterar 3-4 gånger per termin och turas om att vara på Kulturkvarteret i Örebro och på Kävesta. Kulturskolans duktigaste elever skapar tillsammans med folkhögskolans blåsare ett storband som det svänger om.

Vill du vara med i storbandet? Prata med din lärare för att se om det är något som skulle passa dig!

Arrangeras av Kävesta Folkhögskola och Kulturskolesamverkan i Örebro län med stöd från Statens kulturråd.