Nyheter
Kulturskola på distans

Kulturskola på distans

Kulturskolan vill fortsätta ge barn och unga möjlighet att utöva kultur, trots rådande CORONA-pandemi

 Just nu pågår febril verkstad i länets kulturskolor för att hitta lösningar på hur man skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet i ett läge där lärare och elever inte längre kan ha sin undervisning på skolan.

Att sjunga, dansa spela teater och instrument på distans, går det ens?

– “Det tror jag absolut”, säger Peter Tikkanen som arbetar som utvecklingsledare för länets kulturskolesamverkan. “Det finns så klart stora utmaningar, och i vissa konstformer går det bättre än i andra. Men nu handlar det om att vara lösningsfokuserad och hitta kreativa sätt, och kanske jobba på ett annat sätt än man kan göra när man ses. Det är både spännande, men skapar såklart en del frustration på sina håll”.

“Många konserter och teaterföreställningar har redan blivit och riskerar att bli inställda under våren. Det är såklart jättetråkigt att inte få komma i mål med föreställningar man planerat och övat på så länge”, säger Elin Eriksson, som är teaterpedagog i Hallsberg. “Och jag tror det finns en risk att elever känner att det är svårt att ladda om efter ett sånt beslut, och att fortsätta med någonting helt annat på distans”.

Att delta i kulturskolans verksamheter är för de flesta elever ett viktigt socialt sammanhang, där man samlas kring ett gemensamt intresse med lärare och kompisar. Så lösningen att erbjuda all verksamhet på distans är inget Peter Tikkanen tror är framtiden för kulturskolan.

– “Nej, det tror jag inte! Det mänskliga mötet är en väldigt viktig del av kulturutövandet, ja i vissa fall rent av en förutsättning. Men om vi genom att försöka anpassa oss till rådande omständigheter lyckas skapa möjligheter för barn och unga att fortsätta med sitt skapande hemma, tror jag det kan vara väldigt värdefullt! Om vi sedan lär oss nya användningssätt av digitala verktyg, som vi kan använda som komplement i vår verksamhet i framtiden, så är det ju toppen!”