Samverkan mellan kommunala musik- och kulturskolor i Örebro län

Samverkan mellan kommunala musik- och kulturskolor i Örebro län

Syftet med kulturskolesamverkan är ökade möjligheter för barn och unga i hela länet att utöva kultur.